Ministry of Beauty

Beste heer Rutte,

 

In uw aankondiging dat het kabinet aftreedt, haalde u Pieter Cort van der Linden aan. Volgens uw illustere liberale voorganger dient de staat de overmoedigen terug te dringen, de zwakkeren te beschermen, de risico’s te verdelen en in het haastige gedrang ons allen tot gids te stellen.

 

Als de kleine ondernemers tot de overmoedigen worden beschouwd, dan lukt het momenteel aardig deze terug te dringen. Iedere werknemer in loondienst krijgt keurig aan het einde van de maand zijn of haar salaris overgemaakt. Dit wordt mede mogelijk gemaakt door steunpakketten, die vrijwel allemaal met de T van tegemoetkomingen beginnen. Een tegemoetkoming is echter nooit de volle 100%. In de praktijk betekent dit dat de ondernemer de tegemoetkomingen aanvult uit eigen zak. Tel daarbij de vaste kosten waarvoor niet eens tegemoetkomingen zijn en je weet hoeveel een ondernemer maandelijks inteert op zijn of haar vermogen.

 

In de beautybranche zijn deze reserves tijdens de eerste lockdown al verdampt en zitten we nu in een fase waarbij geleend wordt van familieleden om niet alleen een faillissement te voorkomen, maar ook om te voorzien in de kosten van het dagelijkse leven. Eenmanszaken en vof ’s moeten het doen zonder ondernemersloon. Zij leven normaal gesproken van de winst en die is er nu niet. Ook zijn er geen salaristegemoetkomingen voor dga’s. We hebben het hier over levensvatbare bedrijven die elke dag te horen krijgen dat er licht aan het eind van de tunnel is en daardoor proberen vol te houden. Op dit moment blijkt echter dat voor veel ondernemers de tunnel langer is dan hun reserves toereikend zijn.

 

De kosten van de crisis worden onevenredig veel op het bordje van de kleine zelfstandigen gelegd waardoor deze elke maand meer en meer verzwakken. In het geval van een eenmanszaak of vof is het nog triester. Als de crisis langer duurt dan de zakken diep zijn, rest niets anders dan eigen haard en huis verkopen, de bijstand in en drie jaren schuldsanering met daarna een mooie BKR-registratie aan de broek. De buitenwereld merkt hier niets van, want na de lockdown is de zaak zo weer opnieuw opgestart door een nieuwe ondernemer. De risico’s zijn niet eerlijk verdeeld en de nieuwe zwakken worden momenteel niet herkend en geholpen.`

 

U zegt zelf al dat met het eind in zicht het heel belangrijk is zoveel mogelijk bedrijven door de crisis heen te trekken. Nederland is een rijk land. De middelen zijn er. Nu nog de wil. Wij vragen u een gids te zijn en te komen met een Tegemoetkoming Ondernemers Loon (TOL) en de kleine zelfstandige ondernemer niet aan zijn LOT over te laten. Daarnaast is bij het overgrote deel van de kleine ondernemers zakelijk en privé één. Het zou zeer onterecht zijn als een aantal van hen buiten hun schuld om niet alleen zakelijk, maar ook privé failliet gaan. Hiervoor moet een rechtsbescherming komen.

 

Pieter Cort van der Linden was niet alleen de voorlaatste liberale premier, maar ook de advocaat van Hendrik Jut. Neem geen voorbeeld aan deze en laat de kleine ondernemer niet de Kop van Jut zijn in deze moeilijke periode.

 

Met vriendelijke groet,


Nico Niessink

Prime Minister of Beauty

Ministry of Beauty proudly represents:

Website L'ANZA